maandag 13 maart 2017

EIGENHANDIG TESTAMENT

Volgens het hof van beroep van Gent (Gent 18 juni 2015, RABG 2016,273) is een testament formeel ofwel geldig, ofwel ongeldig en dit ten aanzien van alle wettelijke erfgenamen.
OPENBAAR TESTAMENT

Artikel 973 van het burgerlijk wetboek bepaalt de vormvoorwaarden waaraan een openbaar testament moet voldoen en dit op straffe van nietigheid.
De rechtbank van eerste aanleg te Luik (Rb. Luik 10 november 2014, RTDF 2015, 657) oordeelt dat het naar vorm ongeldige testament niet kan geherkwalificeerd worden tot een geldig internationaal testament.
TESTAMENT - GEZONDHEID VAN GEEST

In een arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep van Gent (2014/AR/2456 en 2465, onuitg.) wordt nogmaals bevestigd dat het bewijs van ongezondheid van geest aan strenge vereisten onderworpen wordt. Het Hof benadrukt in dit arrest dat de ongezondheid van geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van redelijke twijfel moet worden aangetoond. De vaststelling van (beginnende) dementie volstaat niet om een testament te vernietigen.